unnamed (1)

15.01.2017.

IVEKS PLUS

Projektni biro IVEKS PLUS od 2009. godine specijalizovano je  pravno lice za izradu arhitektonsko-građevinskih i projekata konstrukcije za objekte kolektivnog višeporodičnog stanovanja.Odgovorni projektanti u birou poseduju sve potrebne licence i stručna znanja za izradu svih vrsta tehničke dokumentacije i projekata za objekte stanovanja i poslovanja, dizajnerskih zadataka i najrazličitijih potreba idejnih skica.

Videti više: web.

Kontakt
Adresa: Ulica Živojina Nikolića Brke 30 18330 Babušnica
Telefon: +381 (0)10 384 874, +381 (0)63 640 039
E-mail: iveksdoo@open.telekom.rs
Kreativni proizvodi/usluge: izrada tehničke dokumentacije, projekata i planova za sve objekte visokogradnje