Expo kreativna ekonomija Srbije je  platforma nastala u okviru programa za afirmaciju i promociju kreativne ekonomije  na lokalnom nivou.  Ima za cilj da pruži  informacije o kreativnom preduzetništvu, upozna širu  javnost o kreativnim preduzetnicima i njihovim proizvodima i pomogne povezivanju prodavaca i kupaca u kreativnim industrijama. Platforma je primarno usmerena na promociju i afirmaciju kreativnih preduzetnika u ruralnim područjima Srbije.

Projekat Ruralna kreativna ekonomija u prvoj fazi realizuje se na teritoriji Pirotskog i Nišavskog okruga i obuhvata aktivnosti: a) Laboratoriju kreativnog preduzetništva – program za unapređenje kapaciteta ruralnih kreativnih preduzetnika b) izradu priručnika za preduzetništvo u kulturi i kreativnim industrijama c) izradu portala namenjenog afirmaciji ruralnih kreativnih preduzetnika d) festival kreativnosti sa ciljem umrežavanja i promovisanju ruralnog kreativnog preduzetništva.

Projekat je finansirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

US embassy Serbia