Expo kreativna ekonomija Srbije je  platforma nastala u okviru programa za afirmaciju i promociju kreativnog preduzetništva  na lokalnom nivou pod nazivom “Kreativno preduzetništvo Srbija”.  Ima za cilj da upozna širu  javnost o kreativnim preduzetnicima i njihovom radu, pomogne umrežavanju različitih aktera u kreativnim industrijama i doprinese decentralizaciji kreativnog sektora.

Platforma je nastala u okviru projekta podržanog grantom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji